biografie

Met deze biografie willen wij een beeld geven van de ontwikkeling van André Koning als amateur kunstenaar. Grofweg zijn er drie perioden te onderscheiden. De periode waar hij tekende naast (beroeps-) opleiding en werk, de periode waarin zijn creativiteit tot bloei kwam en de periode waarin tekenen afleiding en rust gaf.

Groei

André werd op 28 maart 1923 geboren in Blaricum.Trouwfoto Henk Koning en Alida van der Meij

Zijn vader kwam uit Wolvega, zijn moeder uit Beverwijk.
Het gezin breidde zich uit; er werden nog twee boers geboren. Ze vestigden zich in Santpoort, waar zijn vader een aannemersbedrijf had.

Na de lagere school ging André naar de HBS en volgde hij in Haarlem de MTS, richting bouwkunde.
Na het behalen van zijn diploma's moest hij, om niet in Duitsland te werk gesteld te worden, het laatste jaar van de oorlog onderduiken.

Na de oorlog heeft hij nog een jaar aan de Technische Hogeschool in Delft gestudeerd. Hij stopte daarmee omdat het studentenleven hem niet goed beviel.

Zelfportret

Tijdens zijn studie aan de MTS (later opgewaardeerd tot de HTS) en de TU hield hij zich niet alleen bezig met technisch tekenen. In de vrije uurtjes trok hij er op uit en tekende hij wat hij zag. Ook waagde hij zich aan zelfportretten.
De eerste tekeningen die bewaard zijn gebleven dateren van mei 1939

Vanaf 1947 werkte hij bij de Hollandse Beton Maatschappij, de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken en het aannemersbedrijf van zijn vader.

Trouwfoto

In 1949 hij trouwde met zijn jeugdliefde Joke van Diepen.
Zij huurden een woning aan de Duin en Kruitbergweg in Santpoort en al snel kwamen de eerste twee dochters.

Het gezin verhuisde in 1953 naar Brabant, waar André ambtenaar bij de gemeente Gilze en Rijen werd. Er werden nog twee kinderen, een zoon en een dochter, geboren. 

In 1958 vertrokken ze naar Den Bosch. In dat jaar haalde hij zijn LO akte Tekenen.

In 1964 werd hun huis aan de Zoomweg gebouwd. Daarmee werd zijn droom, een eigen huis te ontwerpen en bouwen, werkelijkheid. Daar werd ook een tweede zoon geboren. Hiermee was zijn gezin compleet.

Zijn werk bij de gemeente Den Bosch gaf André in de loop der jaren steeds minder voldoening.  Hij volgde een aantal cursussen om zijn loopbaan een andere wending te geven, gaf les aan de MTS in Den Bosch en studeerde nog een jaar aan de Technische Universiteit in Eindhoven.


Bloei

Midden jaren zeventig gooide hij het roer om en besloot hij  zich meer op het tekenen te richten.
Een cursus etsen aan de Artistieke Schuit in Den Bosch gaf een enorme impuls. In het etsen kon hij zijn liefde voor tekenen op een andere manier gebruiken. Hij maakte niet alleen gewone etsen, maar ook kleur-etsen, etsen met droge naald techniek en aquatint.

Al snel schafte hij zelf een etspers aan en toen kwam hij echt goed op gang. 

Zijn werk viel ook bij anderen in de smaak.
Eind jaren zeventig werden tekeningen en etsen die hij van gebouwen in Den Bosch en omgeving gemaakt had gepubliceerd in de rubriek "Ken uw streek'' van het Stadsblad, een weekblad voor Den Bosch en omgeving.

Gemeente

Hij kreeg van verschillende mensen verzoeken om hun - voormalig- huis te tekenen.

In 1981 organiseerde de Gemeente Den Bosch ter gelegenheid van zijn 25 dienstjubileum een tentoonstelling van zijn werk.

Er volgde tentoonstellingen onder meer in galerie de Zwarte Leers in Den Bosch,  het gemeenschapshuis in Brakel en galerie de Hanzelarij in Deventer.

 

Rust

De eerste jaren na zijn vervroegd pensioen in 1985 maakte hij veel nieuw werk.
Maar in de jaren daarna werd het etsen fysiek te zwaar. Hij kreeg steeds meer last van de chemicaliën die hij bij het etsen gebruikte.

Hij werd voor het project welzijnswerk Oost gevraagd om als vrijwilliger teken les geven. Eerst in het wijkgebouw de Stolp en later in de Grevelingen. Hij besteedde veel tijd aan de voorbereiding. Om mensen enthousiast te maken  en te helpen maakte hij zelf veel voorbeelden. Het gaf hem voldoening, maar hij was ook teleurgesteld als mensen meer voor de gezelligheid dan voor het tekenen kwamen.

De Pettelaer

 

In 2005, twee jaar na het overlijden van zijn vrouw, verhuisde hij naar Serviceflat de Pettelaer in Den Bosch. Zijn etspers heeft hij geschonken aan een creativiteitscentrum. Het vrijwilligerswerk bouwde hij af, maar hij bleef tekenen, in pen en (kleur)potlood en hij verdiepte zich in het aquarelleren.

 

De laatste jaren van zijn leven werden nam zijn creativiteit af, zijn handen werden stijf en zijn ogen raakten steeds sneller vermoeid. Maar tot zijn dood in 2010 was er bijna geen dag dat hij niet tekenende.

 

Welkom

 

We laten op deze website een selectie van het werk van André Koning zien. We willen hiermee herinneringen aan hem, als amateurkunstenaar, levend houden.

 

 

Tekenen was zijn lust en zijn leven. Waar hij ook naar toe ging, hij had altijd een potloodje, een gummetje en een tekenblokje bij zich. Hij maakte foto's om er later tekeningen, aquarellen of een etsen van te maken. Hij bezocht tentoonstellingen en kocht boeken van grote kunstenaars om technieken te bestuderen en inspiratie op te doen. De laatste jaren werden zijn handen stijver en zijn ogen slechter, maar voor hem was een dag niet getekend een dag niet geleefd.

In de kern was André een tekenaar met een bouwkundige achtergrond.  Dat is terug te zien in een groot deel van zijn werk, in zijn pentekeningen en etsen van gebouwen. Af en toe gaf hij zijn verbeelding de vrije ruimte. Samen met zijn vrouw Joke maakte hij een aantal 'fantasie"figuren. Hij tekende en zij maakte poppen. Hij had ook veel belangstelling voor het tekenen van de natuur. Hij heeft landschappen, luchten, bomen en water, maar ook bloemen in tekeningen, aquarellen en olieverfschilderijen vastgelegd.

 

Deze website wordt beheerd door zijn kinderen. Reacties zijn van harte welkom op het gastenboek.
We hebben ons best gedaan om het werk zo goed mogelijk weer te geven. Bij sommige foto's wijken de kleuren enigszins af.  Als u nog meer werk wilt zien, het werk van de website zelf wilt zien of vragen hebt kunt u contact met ons op nemen via het gastenboek.