biografie

Met deze biografie willen wij een beeld geven van de ontwikkeling van André Koning als amateur kunstenaar. Grofweg zijn er drie perioden te onderscheiden. De periode waar hij tekende naast (beroeps-) opleiding en werk, de periode waarin zijn creativiteit tot bloei kwam en de periode waarin tekenen afleiding en rust gaf.

Groei

André werd op 28 maart 1923 geboren in Blaricum.Trouwfoto Henk Koning en Alida van der Meij

Zijn vader kwam uit Wolvega, zijn moeder uit Beverwijk.
Het gezin breidde zich uit; er werden nog twee boers geboren. Ze vestigden zich in Santpoort, waar zijn vader een aannemersbedrijf had.

Na de lagere school ging André naar de HBS en volgde hij in Haarlem de MTS, richting bouwkunde.
Na het behalen van zijn diploma's moest hij, om niet in Duitsland te werk gesteld te worden, het laatste jaar van de oorlog onderduiken.

Na de oorlog heeft hij nog een jaar aan de Technische Hogeschool in Delft gestudeerd. Hij stopte daarmee omdat het studentenleven hem niet goed beviel.

Zelfportret

Tijdens zijn studie aan de MTS (later opgewaardeerd tot de HTS) en de TU hield hij zich niet alleen bezig met technisch tekenen. In de vrije uurtjes trok hij er op uit en tekende hij wat hij zag. Ook waagde hij zich aan zelfportretten.
De eerste tekeningen die bewaard zijn gebleven dateren van mei 1939

Vanaf 1947 werkte hij bij de Hollandse Beton Maatschappij, de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken en het aannemersbedrijf van zijn vader.

Trouwfoto

In 1949 hij trouwde met zijn jeugdliefde Joke van Diepen.
Zij huurden een woning aan de Duin en Kruitbergweg in Santpoort en al snel kwamen de eerste twee dochters.

Het gezin verhuisde in 1953 naar Brabant, waar André ambtenaar bij de gemeente Gilze en Rijen werd. Er werden nog twee kinderen, een zoon en een dochter, geboren. 

In 1958 vertrokken ze naar Den Bosch. In dat jaar haalde hij zijn LO akte Tekenen.

In 1964 werd hun huis aan de Zoomweg gebouwd. Daarmee werd zijn droom, een eigen huis te ontwerpen en bouwen, werkelijkheid. Daar werd ook een tweede zoon geboren. Hiermee was zijn gezin compleet.

Zijn werk bij de gemeente Den Bosch gaf André in de loop der jaren steeds minder voldoening.  Hij volgde een aantal cursussen om zijn loopbaan een andere wending te geven, gaf les aan de MTS in Den Bosch en studeerde nog een jaar aan de Technische Universiteit in Eindhoven.